We hebben er al een aantal keren enthousiaste berichten over verspreid op onze social media kanalen: de opening van DROOM! Beuningen in ons pand aan de Schoenaker, welke gepland staat voor begin 2016.

DROOM! is een startup met een bewezen concept en missie. Een missie om iedereen te laten werken met zijn of haar talent, zodat je het beste uit je zelf haalt. DROOM! gelooft dat je een organisatie kan bouwen die midden in de samenleving staat en arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een natuurlijk onderdeel van onze samenleving kan laten zijn.

DROOM! Beuningen streeft er naar hét vergader- en flexwerkcentrum van de regio Nijmegen en Maas & Waal te worden. Dit realiseert DROOM! door het leveren van 100% gastvrijheid en kwaliteit van dienstverlening in combinatie met streekproducten. DROOM! is niet zomaar een ontmoetingsplek, maar een innovatief centrum op het gebied van horeca en zorg op maat. Het voorbeeld van een participatiesamenleving. Men opereert op het snijvlak flexibiliteit, efficiency, klant- en marktgerichtheid, waarbij duurzaamheid altijd het uitgangspunt blijft. Maatschappelijke betrokkenheid en MVO gaan hier hand in hand en vormen daarmee de basis van het DNA van DROOM! Beuningen.