In opdracht van de AlliantieVO is vanaf de initiatieffase de planvorming begeleid. Het project betreft de uitbreiding van het Dominicus College en vervolgens het fasegewijs renoveren van het gehandhaafde bestaande bouwdeel. De uitdaging in het project was het beperkte budget in combinatie met een strakke planning en renovatie van de bestaande school.


  • Opdrachtgever: Dominicus College (Alliantie VO)
  • Rol Van Kessel & Janssen: Projectmanagement, directievoering en aanbesteding uitvoerende partijen
  • Bruto vloeroppervlak: 2.600 m2 nieuwbouw, 4.400 m2 renovatie
  • Start uitvoering: 2005
  • Oplevering: 2007