In opdracht van AGS Architecten is van Kessel & Janssen bv Bouwconsultancy betrokken geweest bij de directievoering voor de nieuwbouw en renovatie. De uitdaging was de aangevangen bouwwerkzaamheden weer op de rit te krijgen en de omvang en complexiteit onder controle te houden. Met name werd hierbij de afhandeling van meer- en minderwerk gewaardeerd door de opdrachtgever en gebruiker.


  • Opdrachtgever: AGS Architecten en planners
  • Rol Van Kessel & Janssen: Directievoering
  • Bruto vloeroppervlak: 105.000 m2 BVO

  • Start uitvoering: 2005
  • Oplevering: 2007