Stichting Azora en Woningcorporatie Wonion hebben gezamenlijk de nieuwbouw gerealiseerd van een Woonzorgcomplex bestaande uit 6.600 m² zorg en 8.000 m² appartementen. Adviesbureau Bongers/Jansen was verantwoordelijk voor de advisering en begeleiding van alle gebouwgebonden installaties.

Er is gekozen voor collectieve installaties o.a bestaande uit warmtepompen, warmte- en koudeopslag in de bodem en betonkernactivering in het zorgdeel en vloerverwarming met als meerwaarde vloerkoeling in de appartementen. De collectieve installaties worden als onafhankelijke partij door Bongers/Jansen voor Wonion beheerd.


  • Opdrachtgevers: Wonion en Azora

  • Architect: Geesink Weusten Architecten te Arnhem.

  • Rol Bongers/Jansen: Advisering alle gebouwgebonden installaties voor Nieuwbouw woonzorg-complex De Scuylenburgh.