De verbouw en nieuwbouw van school De Linde voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is opgeleverd in april 2012 aan de Onderwijs Specialisten te Arnhem. Bongers/Jansen was verantwoordelijk voor de advisering en begeleiding van alle gebouwgebonden installaties. Gekozen is voor stralingspanelen in de gymzaal en deels vloerverwarming in de nieuwbouw.

De ventilatie is uitgevoerd volgens “Frisse scholen” met CO² sturing en warmteterugwinning. Er staan/liggen P.V.-cellen op het dak om de elektrische energie op te wekken.

Locatie: Deventer
Opdrachtgever: De Onderwijs Specialisten
Architect: Simonetti Architecten 
Omschrijving: Advisering alle gebouwgebonden installaties voor verbouw en nieuwbouw school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.