De gemeente Beuningen gaat een ecologische wijk realiseren. De ontwikkeling van de ecologische wijk staat mede in het teken van de doelstelling en de ambitie van de gemeente Beuningen om in 2040 energieneutraal te zijn. Eind februari stemde de gemeenteraad unaniem in met de ambities, uitgangspunten en de locatiekeuze. Buro Waalbrug ondersteunt de gemeente in dit planproces.

De nationale en Gelderse ambities zijn om in 2050 (nagenoeg) energieneutraal te zijn. De gemeente Beuningen wil dit al in 2040 bereiken. De gemeente heeft dan ook hoge ambities ten aanzien van de energietransitie en klimaatadaptatie. Naar aanleiding daarvan is onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een ecologische wijk binnen de gemeente. Niet alleen om zo een specifiek en onderscheidend woonmilieu te realiseren, maar ook om ervaring op te doen en ecologie als vast onderdeel in het (ruimtelijke) beleid te kunnen implementeren.

Aan de hand van enkele interactieve en beeldende werksessies met prikkelende stellingen is het onderscheid tussen een duurzame en ecologische wijk helder gemaakt en is de gezamenlijke definitie en ambitie van een Beuningse ecowijk bepaald. Om dit onderscheid te maken zijn de realisatie van meer ‘biodiversiteit’ en een ‘vitale Wijk’, om meer nadruk te leggen op het belang van het sociale domein, van wezenlijk belang.

Vervolgens is aan de hand van een locatiestudie met een eerste ruimtelijke verkenning bepaald waar een dergelijke ecowijk ontwikkeld kan worden. De keuze is daarbij gevallen op Keizershoeve III. Daarnaast zullen circa 50 zogenaamd duurzame+ kavels worden gerealiseerd in het gebied de Hoge Woerd. Een goede eerste stap in het planproces is gezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Langbroek, 06 - 51 91 36 75 | j.langbroek@burowaalbug.nl.

Opdrachtgever: Gemeente Beuningen

Type project: Locatie onderzoek

Locatie: Ewijk, gemeente Beuningen