Afgelopen donderdag werd tijdens een speciale bijeenkomst van de gemeenteraad van West Maas en Waal het door buro Waalbrug ontwikkelde omgevingswetspel gespeeld. Buro Waalbrug heeft de opdracht gekregen om voor het buitengebied van de gemeente West Maas en Waal een omgevingsvisie op te stellen. Het omgevingswetspel is onderdeel van het proces om tot deze omgevingsvisie te komen.

Doel van het omgevingswetspel is om gemeenteraadsleden inzicht te geven in welke vragen cruciaal zijn voor een duidelijke kaderstelling. Door vooraf een helder kader te scheppen en na te denken over de mate van afbakening en houding van de gemeente, kan de gemeenteraad het college van B&W beter in positie brengen om initiatieven af te doen. Dit komt één van de belangrijkste doelen van de Omgevingswet ‘meer duidelijkheid aan de voorkant, meer snelheid aan de achterkant’ zeker ten goede. Ook initiatiefnemers zelf weten door een heldere kaderstelling vooraf beter waar ze aan toe zijn. Daarnaast zorgen duidelijke kaders ervoor dat de omgevingsvisie ook echt van de Raad wordt.

We kijken terug op een geslaagde spelavond waarin zowel in groepen als plenair veel werd gediscussieerd en uitgewisseld over een goede balans tussen kaderstelling door de gemeenteraad en uitvoering door het college van B&W. We nemen hetgeen tijdens deze avond is besproken mee in het vervolg van het proces.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Karina Franssen (k.franssen@burowaalbrug.nl of 06 - 51 91 35 28).

Opdrachtgever: gemeente West Maas en Waal Type project: omgevingsvisie