Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Waalre het bestemmingsplan ‘De Boslaantjes, Waalre Noord’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 65 woningen mogelijk. Buro Waalbrug heeft in opdracht van de Van Grunsven Groep het bijbehorende bestemmingsplan opgesteld.

De gemeente Waalre heeft in de periode tot 2030 een ambitieuze en aanzienlijke woningbouwtaak. Al in het Uitwerkingsplan stedelijke regio Zuidoost-Brabant en de oude gemeentelijk structuurplannen werd Waalre Noord benoemd als één van de uitbreidingslocaties voor deze woningbouw.

De gemeenteraad heeft al in juni 2007 de Gebiedsvisie Waalre Noord vastgesteld. Het betreft een gebiedsvisie die ruimte biedt aan een woonwijk van in totaal circa 600 woningen met daaromheen een aantrekkelijk en kwalitatief uitloop gebied. Waterplas De Meeris en de natuur eromheen hebben een belangrijke functie in de nieuwe wijk.

De eerste fase van Waalre Noord is al jaren bewoond en nu is ook Heistraat Noord (fase 1 en 2) zo goed als afgerond. De volgende stap is de ontwikkeling van Heistraat Zuid fase 1 'de Boslaantjes'. Dit is een eerste fase van meerdere fasen aan de zuidzijde van de Heistraat. Het is van belang dat de buurt aansluit op de wijk Waalre Noord alsmede op de dorpse sfeer van Waalre. Vanwege de veranderde inzichten over woningtypes, architectuur en inrichting van de openbare ruimte is ervoor gekozen om het beeldkwaliteitsplan met stedenbouwkundig plan uit 2009 op onderdelen te actualiseren. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan vormen samen de onderlegger voor onderhavig bestemmingsplan.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rene van den Oetelaar (adviseur ruimtelijke ordening), 06 - 58 79 43 50 | r.vandenoetelaar@burowaalbrug.nl

Opdrachtgever: Van Grunsven Groep Type project: Bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig plan Locatie: Gemeente Waalre