Team

Van Kessel & Janssen heeft vele deskundigen in huis, die u kunnen bijstaan in geval van vraagstukken omtrent huisvesting en die u geheel kunnen ontzorgen op het gebied van uw huisvestingsbehoefte.

Ralph Willemsen
Projectmanager
“Het projectresultaat als drijfveer”

Het functioneren als projectmanager binnen een competent projectteam, waarin open communicatie, directheid en het nakomen van afspraken zeer belangrijk worden geacht.

Projecten voorbereiden en begeleiden waarbij de belangen van de opdrachtgever de hoogste prioriteit hebben. Daarbij hoort ook een optimaal resultaat en tevredenheid bij zowel de opdrachtgever als de overige betrokken partijen.

Ervaring

Als projectmanager heb ik brede interesse in huisvestingsvraagstukken van mijn opdrachtgevers, voor zeer uiteenlopende projecten in verschillende stadia van het bouwproces. Betrokken zijn in de initiatief- en ontwerpfase, maar ook in de bouwvoorbereiding en realisatiefase, spreekt mij erg aan.

Bouwprojecten waar ik de afgelopen jaren aan heb mogen werken zijn: verbouw en herinrichting kantoor- en onderwijsgebouwen, verbouw van kantoorgebouw naar appartementencomplex, terreininrichting onderwijsomgeving, infraprojecten universiteitsomgeving, grootschalig sloopproject universiteitsomgeving, verbouw en grootschalige renovatie appartementencomplex, nieuwbouw bedrijfshuisvesting in de automotive sector.

Ook heb ik mijn steentje bij gedragen aan een aantal installatiegerelateerde projecten in het kader van duurzaamheid, aanleg laadpaalvoorzieningen, plaatsen PV-panelen en grootschalige vervanging led-verlichting.

Uitbreiding pauzeruimte, functionele aanpassingen en levensduur verlengende maatregelen