Team

Van Kessel & Janssen heeft vele deskundigen in huis, die u kunnen bijstaan in geval van vraagstukken omtrent huisvesting en die u geheel kunnen ontzorgen op het gebied van uw huisvestingsbehoefte.

Frans van Schaijk
Senior projectleider
"Spin in het web."

Wat mij aantrekt in mijn werk, is dat ik de vrijheid krijg om zelfstandig projecten gerealiseerd te krijgen. Projecten in de ruimste zin van het woord: vanaf het idee om te gaan bouwen of verbouwen, tot de oplevering en nazorg. Belangrijk daarbij is het de zorgen bij de opdrachtgever weg te nemen, hem te adviseren op het gebied van bouw en architectuur. Daarnaast worden er kostenramingen en contractstukken gemaakt, er wordt een planning opgesteld en we zijn betrokken bij de begeleiding van de uitvoering. Uiteindelijk leveren we het zichtbare resultaat over aan de opdrachtgever / gebruikers. Het is prettig om collega's achter de hand te hebben die je kunt raadplegen wanneer daar behoefte aan is, ieder met een eigen specialiteit.

Ervaring

Al jaren ben ik betrokken bij zowel verbouwingen als nieuwbouw van uiteenlopende projecten. Zo zijn er pinlocaties, advieskantoren en financiële adviescentra voor Rabobanken gerealiseerd, maar ben ik ook betrokken geweest bij nieuwbouw en verbouwingen van scholen, een brandweerkazerne en gemeentehuizen. Tot slot heb ik advieswerk verricht voor wat betreft het verhelpen van bouwkundige problemen aan gebouwen en heb ik me bezig gehouden met advieswerk voor de huisvesting van vluchtelingen.