Design & construct

Wij huren alle benodigde partijen in en begeleiden het totale proces. Wij zorgen voor goede samenwerking die leidt tot het beoogde eindresultaat.

Design & Construct is een samenwerkingsvorm waarbij één contractant de organisatie en de risico’s van het project overneemt van de opdrachtgever en dit verder realiseert.

Van Kessel & Janssen neemt gedurende het gehele proces de volledige verantwoordelijkheid over van de opdrachtgever. Wij huren alle benodigde partijen in en begeleiden het totale proces. Zo krijgt de opdrachtgever niet te maken met allerlei verschillende contractpartijen maar met slechts één contractant, die zorgt dat de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen leidt tot het beoogde eindresultaat.