Second opinion

Twijfelt u of het beoogde resultaat klopt met uw uitgangspunten? Schakel ons in voor een second opinion. Dit kan op ieder moment van het proces.

Heeft u behoefte aan een toetsing van uw plan? Wij kunnen op een zorgvuldige en deskundige manier onze mening geven over het behaalde resultaat. Hierin worden financiële, ruimtelijke en kwalitatieve aspecten meegenomen.

Wij zullen het beoogde resultaat vergelijken met uw uitgangspunten en daarover een advies vormen. U kunt Van Kessel & Janssen inschakelen voor een second opinion op ieder moment van het proces.